Radar: pas op met hard geluid!

(JB) Enkele uren blootstelling aan lawaai van meer dan 80 decibel kan leiden tot oorsuizen en overgevoeligheid voor geluid. Ondanks alle maatregelen lopen festival-, concert- en discotheekbezoekers nog steeds grote risico’s op gehoorschade. En die gaat nooit meer weg.

Wekelijks zijn er meerdere jonge festival-, concert- en discotheekbezoekers die naar de huisarts gaan met klachten over een piep of ruis in hun oren. Volgens KNO-arts drs. Jan van der Borden kan dit duiden op gehoorschade. Hoe ontstaat zulke schade? Wat zijn de gevolgen? En wat doet de overheid?

Oproep stageplek voor Syrische KNO-arts hit op Facebook

(KH) Een oproep op facebook over de Syrische vluchteling en KNO-arts Zuhir Alhumsi werd vele malen gedeeld en hij heeft inmiddels reacties gekregen van ziekenhuizen in Groningen, Leiden, Utrecht en Amersfoort.

KNO-arts Claessen over lawaaischade door vuurwerk

(JB) Hans Claessen, KNO-arts in Groningen, legt het nog eens duidelijk uit: vuurwerk kan ook schadelijk zijn voor het gehoor.

Kijk en lees waarom en hoe het te voorkomen:

Vuurwerk gevaarlijk voor gehoor

(KH) Rond de jaarwisseling zijn er veel vuurwerkslachtoffers te betreuren. Verwondingen die veel voorkomen zijn letsel aan de handen en ogen, maar de harde knallen kunnen ook je oren beschadigen.
Na een flinke knal kun je last hebben van een piep of ruis in je oren. Meestal herstelt het gehoor zich vanzelf weer. Als het geluid te hard is of als je er vaker aan blootstaat, kan de schade blijvend zijn.
Sinds 2006 mag legaal vuurwerk in Nederland maximaal 156 decibel produceren, gemeten op twee meter afstand. Dat is nog veel harder dan een rockconcert (110dB), laag overvliegend vliegtuig (120 dB) of geweerschot (140 dB). Geluiden boven de 120 decibel kunnen direct tot blijvende schade leiden. Milieu Centraal schat dat jaarlijks 800 à 1600 mensen blijvende gehoorschade oplopen door de harde knallen van vuurwerk.

KNO-vereniging wenst u een gelukkig nieuwjaar, maar …

(AB) Wees zuinig op uw gehoor, ook rond de jaarwisseling!

Rond de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk traditie. De KNO-vereniging wil ook dit jaar, naast alle andere gevaren van vuurwerk, wijzen op het gevaar van gehoorschade als gevolg van vuurwerk. Het hoge geluidsniveau van diverse soorten vuurwerk kan blijvende schade veroorzaken aan het gehoor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan levenslang gehoorverlies en levenslang oorsuizen. 

De KNO-vereniging blijft dan ook met klem adviseren voldoende afstand te houden van geluidsbronnen die gehoorschade kunnen veroorzaken. Ook adviseert zij, waar nodig, gehoorbeschermende maatregelen te nemen, zoals het dragen van oordoppen. Wees daarom ook rond de komende jaarwisseling steeds voorzichtig met vuurwerk en vuurwerkshows of deze nu wel of niet wettelijk zijn toegestaan.

KNO-arts Dick Kooper schrijft boek: Geknakt Haïti

(KO) KNO-arts Dick Kooper van het Reinier de Graaf Gasthuis bezocht in oktober 2016 de KNO-kliniek van het Institut Brenda Strafford in Haïti, enkele dagen nadat de orkaan Matthew grote delen van het land verwoestte. Kooper schreef een boek over zijn ervaringen, getiteld: ‘Geknakt Haïti’.
Het boek is verkrijgbaar via www.degezondepers.nl/winkel of de reguliere boekhandel. De opbrengsten uit de boekverkoop gaan naar de KNO-kliniek van het Institut Brenda Strafford in Haïti.

Behandeling angst en depressie bij kankerpatiënten kostenbesparend

(VB) Symptomen van angst en depressie komen regelmatig voor bij patiënten die behandeld zijn voor kanker. Het behandelprogramma ‘stepped care’ blijkt niet alleen te helpen, maar bespaart ook kosten. Dit blijkt uit recent onderzoek van promovenda Femke Jansen en collega’s, onlangs gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Journal of Clinical Oncology.

In een stepped care programma wordt allereerst effectieve maar laag-intensieve behandeling aangeboden aan patiënten, gevolgd door, indien nodig, meer intensieve behandeling. Het stepped care programma dat ontwikkeld is voor patiënten met kanker met symptomen van angst en/of depressie bestaat uit vier stappen: twee weken waakzaam afwachten (stap 1), een begeleide zelfhulpcursus (stap 2), probleemoplossende therapie (stap 3) en behandeling door een psycholoog of psychiater (stap 4).

Het stepped care programma blijkt kosteneffectief te zijn. Patiënten na de behandeling van hoofd-halskanker of longkanker, die stepped care kregen voor angst en/of depressie maakten gedurende de onderzoeksperiode minder kosten vanuit een maatschappelijk perspectief, vergeleken met patiënten die standaardzorg kregen. Hierbij zijn zowel zorgkosten, productiviteitskosten in betaald werk, als kosten voor de belasting van mantelzorgers  meegenomen. Ook rapporteerden patiënten die stepped care kregen meer zogenoemde voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren.

Het ‘stepped care’ programma is ontwikkeld door VUmc Cancer Center Amsterdam, in  samenwerking met de afdelingen KNO, Longziekten en Psychiatrie van VUmc, GGZ InGeest, de afdeling Klinische Psychologie van de VU, met een subsidie van ZonMw en onder leiding van professor Irma Verdonck-de Leeuw.
Anne-Marie Krebber promoveerde op 2 december op de werkzaamheid van het stepped care programma.

Jett Rebel geeft vol gas met piep in de oren

(KH) Jett Rebel kampt met gehoorschade. Desondanks geeft de 25-jarige artiest vol gas en heeft hij internationale plannen. “Ik probeer er zo min mogelijk aan te denken.” Dat vertelde Jelte Tuinstra, beter bekend als Jett Rebel, in Van der Vorst ziet sterren.
“Ik heb een gehoorbeschadiging, sinds een paar maanden. Het is best wel kwalijk”, zei Jett Rebel tegen Peter van der Vorst. “Ik speel gewoon op hard volume en werk heel veel, dus mijn oren zijn een beetje overbelast. Ik heb een piep in m’n oren.” Zolang hij er niet op focust, heeft de zanger en componist nauwelijks last van de kwaal. “Maar ik heb er wel nachten van wakker gelegen en me heel kut gevoeld.”

Christine Fuller over muziekles voor CI-gebruikers

(JB) KNO-arts Christine Fuller promoveerde op “muziekles voor CI-gebruikers”. In het programma “De kennis van nu” werd hierover vorige week verteld.

Freek Dikkers over osteoporose

(JB) Broze botten weer sterk maken. Dat blijkt een veelbelovend nieuw medicijn voor elkaar te krijgen. Geweldig nieuws voor mensen met osteoporose oftewel botontkalking. In Nederland alleen al lijden meer dan 800.000 mensen hieraan. De Kennis van Nu ontrafelde de ontstaansgeschiedenis van dit nieuwe medicijn en ontdekte dat het onderzoek precies twintig jaar geleden op Urk begon. Want daar komt een zeldzame, erfelijke afwijking voor: de ziekte van Van Buchem, die leidt tot ongeremde botgroei. Hoe de ene ziekte een medicijn voor een andere ziekte oplevert.

KNO-arts Freek Dikkers stond in 1996 aan de basis van dit “spannende jongsboek”.