KNO.nl - Preventie - lawaaipreventie (JB) Muziek betekent voor veel Nederlanders plezier, stress-reductie en ontspanning. En dat moeten we zo houden. Tegelijk is het van groot belang om het risico van blijvende gehoorschade door harde muziek zo klein mogelijk te houden. Hoe kunnen we dit bereiken?

Gehoorschade zoals oorsuizen kan deels voorkomen worden door het geluidsniveau te minderen en door goede gehoorbescherming te gebruiken. Er is nu veel aandacht voor gehoorschade als gevolg muziek tijdens festivals en in uitgaansgelegenheden. Daar is inderdaad veel winst te behalen. Maar dit geldt voor meer situaties, niet alleen bij te harde muziek, maar ook bijvoorbeeld op het werk en bij gebruik van koptelefoons.

Zowel vermindering van geluidsniveaus en gebruik van gehoorbescherming vraagt om gedragsverandering van geluidveroorzakers, ‘geluidontvangers’ en normhandhavers. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid. Samen zorgen voor duidelijkheid en goede voorlichting is hierbij cruciaal.

Een keiharde veilige norm is niet voor alle Nederlanders te geven. Daarvoor is de problematiek te ingewikkeld. Wij ondersteunen wel het pleidooi om de normering voor geluid op bijvoorbeeld festivals en in uitgaansgelegenheden te verlagen naar 100 DB. Daarbij merken we direct op: Ook bij een normaanpassing bij evenementen en in de uitgaanswereld naar 100 dB adviseren wij zeer dringend gehoorbescherming te blijven gebruiken. Hierbij geven we een tip: doe de juiste oordoppen in voordat je in de omgeving komt waar de muziek wordt gespeeld. Zodoende ervaar je de muziek heel anders dan dat je doppen pas indoet nadat je er al bent!

Wij pleiten daarnaast voor meer voorlichting. Zowel door overheid, veroorzakers van hard geluid (zoals evenementenbranche en uitgaansgelegenheden) als door het publiek zelf. Breng elkaar op de hoogte, help elkaar gehoorschade te voorkomen! Daarnaast bevelen wij handhaving van geluidsnormen aan. Dat benadrukt dat het menens is. Door verlaging van de geluidsniveaus en met gebruik van de juiste gehoorbescherming kunnen we veilig blijven genieten van muziek.