Aanpak gehoorschade door hard geluid

(KH) Audiologen, KNO-artsen en de Nationale Hoorstichting roepen Staatsecretaris Van Rijn op 5 maatregelen te nemen om gehoorschade terug te dringen.

Op 30 april heeft de Tweede Kamer in een motie de regering verzocht een actieplan op te stellen om gehoorschade te voorkomen. De bestaande initiatieven om gehoorschade door hard geluid terug te dringen zijn ontoereikend. Extra inzet op preventie is daarom cruciaal. De Nationale Hoorstichting, Nederlandse Vereniging voor Audiologie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica en de KNO-Vereniging roepen in een brief de Staatssecretaris op 5 maatregelen te nemen om het probleem structureel op te lossen. Deze maatregelen zijn: de ontwikkeling van lesmateriaal, het instellen van een gedifferentieerde geluidslimiet voor alle muzieklocaties, screening op gehoorschade bij scholieren, ontwikkeling van een campagne voor 18-25 jarigen, en betere maatregelen om gehoorschade op de werkvloer te voorkomen.