(CA) Het adviesrapport Netwerkvorming voor zorgevaluatie is gepubliceerd. Dit document geeft wetenschappelijke verenigingen concrete handvatten voor het vormen van netwerken voor zorgevaluatieonderzoek. Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van onder anderen de NVKNO, geschreven door het Kennisinstituut medisch specialisten en gefinancierd door Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).