Checklist centra voor evenwichtsfysiotherapie

Checklist Duizeligheidscentra fysiotherapie

Deze vragenlijst is bedoeld voor fysiotherapiepraktijken die in aanmerking willen komen voor erkenning als centrum voor evenwichtsfysiotherapie.

Hartelijk dank voor uw aanmelding als centrum voor evenwichtsfysiotherapie. We willen u graag wat vragen stellen over de duizeligheidszorg in uw fysiotherapie praktijk.

Als u het prettig vindt om een toelichting te krijgen, dan zijn wij per email (vestibulologie@kno.nl) bereikbaar voor vragen. Ook is het mogelijk om telefonisch toelichting te krijgen. Laat ons dan per mail weten wanneer het zou schikken om contact op te nemen.

Na het invullen van de vragenlijst zullen we als Kerngroep beoordelen of uw praktijk in aanmerking komt om als centrum voor evenwichtsfysiotherapie geregistreerd te worden. U krijgt hiervan een terugkoppeling. Indien wij na het doornemen van de vragenlijsten onduidelijkheden tegenkomen, dan nemen wij contact met u op. Voor de verdere procedure verwijzen bij u naar de bijlage bij de mail die u heeft ontvangen.

1. Algemeen

Wilt u in aanmerking komen voor de erkenning als centrum voor evenwichtsfysiotherapie, zoals gedefinieerd door de kerngroep vestibulologie van de Nederlandse vereniging van Keel- Neus- en Oorheelkunde?(Vereist)
Wordt er in uw centrum voor evenwichtsfysiotherapie meer tijd dan 30 minuten genomen voor patiënten met duizeligheid? (Dit hoeft niet in de planning vastgelegd te zijn, maar wordt er over het algemeen meer tijd genomen?)(Vereist)
Ziet iedere gespecialiseerde evenwichtsfysiotherapeut binnen uw centrum meer dan 25 nieuwe patienten met duizeligheid per jaar?(Vereist)

2. Ziektebeelden

Geef aan of de onderstaande facetten volledig (!) uitgevoerd kunnen worden in uw centrum voor evenwichtsfysiotherapie. Dit houdt in dat u in principe geen doorverwijzing naar een expertisecentrum voor evenwichtsfysiotherapie hoeft te maken in de overgrote meerderheid van de gevallen.
BPPD posterieure kanaal (niet therapie-resistent) - herkennen en diagnose stellen(Vereist)
BPPD posterieure kanaal (niet therapie-resistent) - counseling(Vereist)
BPPD posterieure kanaal (niet therapie-resistent) - Epley en/of Semont(Vereist)
BPPD laterale kanaal - herkennen(Vereist)
BPPD anterieur en/of multikanaal - herkennen(Vereist)
AUV / neuritis / labyrinthitis - herkennen en overleg met directe medicus voor verdere diagnostiek en beleid(Vereist)
AUV / neuritis / labyrinthitis - counseling(Vereist)
AUV / neuritis / labyrinthitis - vestibulaire revalidatie (o.a. Cawthorne en Cooksey)(Vereist)
Vestibulaire migraine - herkennen en herkennen en overleg met directe medicus voor verdere diagnostiek en beleid(Vereist)
Unilaterale vestibulopathie - herkennen en herkennen en overleg met directe medicus voor verdere diagnostiek en beleid(Vereist)
Unilaterale vestibulopathie - counseling(Vereist)
Unilaterale vestibulopathie - vestibulaire revalidatie (aanbieden)(Vereist)
PPPD (= functionele stoornis) - herkennen(Vereist)

3. Klinisch lichamelijk onderzoek en vragenlijsten

Geef aan of de onderstaande facetten volledig aanwezig zijn in uw centrum voor evenwichtsfysiotherapie. Dit houdt in dat u in principe geen doorverwijzing naar een expertisecentrum hoeft te maken in de overgrote meerderheid van de gevallen om deze facetten uit te kunnen voeren.
Positietesten tbv. Posterieure kanaal BPPD(Vereist)
Nijmeegse hyperventilatie vragenlijst(Vereist)
Dizziness Handicap Inventory(Vereist)

4. Samenwerking

Is er binnen het netwerk van uw centrum een vorm van intercollegiale samenwerking met collega's met expertise duizeligheid (tenminste 1)
Neurologie en/of KNO(Vereist)
Fysiotherapie(Vereist)
Psychologie(Vereist)

5. Nascholing

Is er sprake van verdieping in het onderwerp duizeligheid?
Kent u het factsheet BPPD van de KNGF?(Vereist)
Heeft u de basisdag NPI en/of het Apeldoorns Duizigheidscentrum gevolgd?(Vereist)

6. Tot slot

Hier onder kunt u aangeven onder welke praktijknaam en met welke persoon u op Duizeligheidscentra.nl aangegeven wilt worden. Ook kunt u de link naar de website van uw praktijk doorgeven.
Naam