(AS) Dinsdag 14 maart vond het Congres Medisch Specialist 2025 plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Ca. 850 bezoekers, waarvan het overgrote deel medisch specialisten, luisterden naar een analyse van minister Schippers van de opvattingen van de diverse politieke partijen over meerdere aspecten van de gezondheidszorg en wisselden van gedachten over de toekomstvisie die de Federatie Medisch Specialisten met een brede groep medisch specialisten heeft ontwikkeld. Met deze visie willen medisch specialisten mede sturing geven aan de ontwikkelingen in de zorg.  Ideeën en voorbeelden werden uitgewisseld over hoe de thema’s die in de visie centraal staan in de praktijk handen en voeten kunnen en zullen krijgen.

Het congres werd afgesloten met de uitreiking van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2017, waarbij Peter Paul van Benthem als voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie op het podium werd geïnterviewd over het belang van de inzet van medisch specialisten voor wetenschap en innovatie. Jeroen Geurts, voorzitter van ZonMw, reikte de prijs uit. Deze ging naar de zgn Mr Clean studie van Neurologie en Radiologie gezamenlijk, betreffende een nieuwe succesvolle behandeling van een acuut herseninfarct.