(LB) Sinds corona rondwaart, denken we na over dingen waar we nog maar kortgeleden nooit bij stilstonden. Een bezoek aan de audicien bijvoorbeeld: kan dat nog wel?

De meeste audiciens zijn tot op heden – 26 maart 2020 – nog steeds geopend. Wel hanteren de winkels strikte regels. De NVAB (Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven) heeft daartoe een uitgebreid protocol opgesteld.