De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (hierna: KNO Vereniging) heeft tot 2015 diverse KNO illustraties van Mardeno op haar website geplaatst, die mogelijk door u of uw organisatie zijn gekopieerd voor eigen gebruik. Het gaat om de illustraties die ook in de zgn. Mardeno (flip-over ) atlas te vinden zijn/waren. Om juridische redenen dient het gebruik van gekopieerde illustraties per direct te worden gestaakt.

De KNO Vereniging heeft het gebruik van de bewuste illustraties sinds 2015 gestaakt en samen met een zuster-vereniging (NVOG) onlangs een schikking getroffen met degene die aanspraak maakt op de auteursrechten. De schikking is ook van belang voor andere zorgaanbieders, patiëntenverenigingen of wetenschappelijke beroepsverenigingen van zorgaanbieders die gebruik maken of hebben gemaakt van de Mardeno-illustraties in het kader van patiëntenvoorlichting.

Het bestuur van de KNO Vereniging adviseert alle gebruikers van de illustraties dringend het gebruik te staken, indien dat niet reeds is gebeurd. Degenen die hier geen gehoor aan geven lopen het risico aangesproken te worden.

Bovenstaande is een verkorte oproep. Zie voor volledige informatie de bijlage, die leidend is.