(JB) Gehoorschade en tinnitus kunnen deels voorkomen worden door het geluidsniveau te minderen en door goede gehoorbeschermers te gebruiken.

Eerder dit jaar heeft de WHO een rapport getiteld “WHO standard for safe listening venues and events” uitgebracht met daarin een normadvies van 100dB. De huidige norm in Nederland bij evenementen is 103 dB. Deze norm is in 2018 vastgelegd in een Convenant van VWS en partijen uit de evenementenwereld.

De arbowet zegt het volgende over lawaaibescherming  tijdens het werk: “Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen. Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen”.

Ook bij een normaanpassing bij evenementen en in de uitgaanswereld naar 100 dB adviseren wij zeer dringend om gehoorbescherming te blijven gebruiken.

NOS-journaal (vanaf minuut 22:25)