(KH) Tumoren in de mondholte worden meestal operatief verwijderd. Maar als de gevolgen hiervan te ernstig zullen zijn, kan worden gekozen voor een alternatieve, orgaansparende behandeling. Het Antoni van Leeuwenhoek en de Universiteit Twente werken aan een digitale dubbelganger van patiënten waarop de operatie eerst virtueel wordt uitgevoerd, zodat eventuele gevolgen van de ingreep al vooraf kunnen worden voorspeld. Prof. dr. Fons Balm, hoofd-halschirurg in het Antoni van Leeuwenhoek: “Met de digitale dubbelganger en de virtuele operatie kunnen we straks vooraf nauwkeurig voorspellen wat de gevolgen van de operatie zullen zijn. We kunnen dan bijvoorbeeld zien wat de gevolgen zullen zijn voor de slikfunctie en we kunnen zelfs verstoorde spraak hoorbaar maken. De arts en patiënt kunnen dan in samenspraak besluiten of ze deze gevolgen acceptabel vinden of niet.” Promovendus Maarten van Alphen realiseerde de eerste stappen van dit project. Hij werkte aan een biomechanisch model van de tong en de lippen en aan de techniek om dit model straks per patiënt te kunnen personaliseren.