Digitalisatie proefschriften klaar

(JB) Het digitalisatieproject om alle KNO-proefschriften digitaal aan te bieden op KNO.nl is afgerond. KNO-proefschriften zijn nu eenvoudig (openbaar) te vinden op KNO.nl. Het gaat om ruim 1600 proefschriften die voldoen aan de criteria:

  1. van iedereen die lid is of lid is geweest van de KNO-vereniging,
  2. van Nederlandse KNO-artsen die geen lid zijn of geweest zijn van de KNO-vereniging,
  3. van iedereen met als (co-)promotor iemand die een lid is of geweest is van de KNO-vereniging, uitgezonderd buitenlandse (co-)promotores-leden.
  4. met een KNO-onderwerp geschreven door een Nederlandse arts of Nederlandse niet-arts (zoals audiologen, fysici, biologen, logopedisten, epidemiologen e.a.)
  5. met een KNO-onderwerp, verkregen aan een Nederlandse Universiteit door een buitenlandse promovendus.

Bijschrift foto: Een deel van de (dubbele) proefschriften dat is opgeofferd om (mooier) gedigitaliseerd te kunnen worden.