Dutch Head and Neck Audit (DHNA)

Deze pagina bevat informatie over de Dutch Head and Neck Audit (DHNA). Dit is de kwaliteitsregistratie voor Hoofd-halsoncologie. De pagina is bedoeld voor KNO-artsen en andere medisch specialisten verenigd in de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren NWHHT, kwaliteitsmedewerkers van ziekenhuizen en ICT-medewerkers die aan de implementatie in het ziekenhuis meewerken.

Dutch Head and Neck Audit (DHNA)

Het belangrijkste doel van de DHNA is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van Hoofd-halsoncologische zorg in Nederland en deze verder te verbeteren. Daarnaast is de DHNA bedoeld om spiegelinformatie te geven aan KNO-artsen en andere betrokken medisch specialisten, wetenschappelijk onderzoek mee te doen, patiëntinformatie te maken en voor landelijke stuurinformatie en externe verantwoording.
Meer informatie over de DHNA vindt u op de website van DICA.

Dataversneller Hoofd-Hals oncologie

Het project Dataversneller Hoofd-Hals oncologie betreft een samenwerking tussen de NVKNO, het programma Registratie aan de bron, het Radboudumc, IKNL en de NWHHT. Het project is gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Klinische data worden niet altijd en overal eenmalig en eenduidig vastgelegd gedurende het primaire zorgproces wat hergebruik t.b.v. de kwaliteitsregistratie lastig en arbeidsintensief maakt. Om te komen tot eenmalige en eenduidige vastlegging van zorginformatie moeten afspraken worden gemaakt over wat wanneer en hoe wordt vastgelegd. In dit project is daarom een landelijk uniform zorgproces ontwikkeld voor de primaire behandeling van de hoofd-hals oncologie geïnspireerd op het zorgproces van het Radboudumc. Het landelijk zorgproces is geïmplementeerd in ten minste twee hoofd-hals centra (1 Chipsoft en 1 EPIC) en wordt verder uitgerold over de andere hoofd-hals centra waardoor automatische aanlevering aan de kwaliteitsregistratie (DHNA en NKR) rechtstreeks vanuit het EPD/zorgproces mogelijk is en handmatig overtypen verleden tijd is. De resultaten van het project zijn samengevat in het Eindrapport Dataversneller Hoofd-Hals oncologie.
Daarnaast is een rapport opgesteld met een bundeling van de huidige praktijkervaringen om implementatie in de resterende Hoofd Hals centra gemakkelijker te maken: Eenmalig registreren, iedereen kan het leren!