Dutch Otologic Quality Registry (DOQ)

Deze pagina bevat informatie over de Dutch Otologic Quality registry (DOQ). Dit is de kwaliteitsregistratie voor oorchirurgie van de KNO-vereniging. De pagina is bedoeld voor KNO-artsen, kwaliteitsmedewerkers van ziekenhuizen en ICT-medewerkers die aan de implementatie in het ziekenhuis meewerken.

Dutch Otologic Quality registry (DOQ)

Het belangrijkste doel van de DOQ is om inzicht te krijgen in de kwaliteit van otologische zorg in Nederland en deze verder te verbeteren door middel van spiegelinformatie aan KNO-artsen. Daarnaast is de DOQ bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek, patiëntinformatie en voor landelijke stuurinformatie en verantwoording.

Deelnemers aan de DOQ krijgen toegang tot het online DOQ-dashboard voor KNO-artsen, waarin zij de zorg die zij leveren kunnen vergelijken met een landelijke benchmark. Door deze informatie te onderzoeken en onderling te bespreken, bouwen we een betrouwbare dataset op en leren artsen hoe zij met inzichten uit het dashboard hun zorg kunnen verbeteren.

Wanneer de data in de DOQ goed genoeg zijn, kunnen ze ook worden gebruikt in andere onderdelen van het kwaliteitsbeleid, bijvoorbeeld voor (zorgevaluatie) onderzoek, kwaliteitsvisitaties en voor patiënteninformatie. Op termijn streeft de NVKNO er naar om het grootste deel van de KNO-zorg in Nederland op deze manier te evalueren en verbeteren.

De DOQ bevat gegevens over de zeven aandoeningen: OMA/OME, cholesteatoom, bone conduction devices, cochleair implantaten, afwijkingen gehoorbeenketen, trommelvliesperforaties en chronische otitis media. Patiënten worden geïncludeerd op basis van diagnose (uit de Diagnosethesaurus) of zorgactiviteit.

De bouw van de DOQ is gefinancierd uit de Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Data aanlevering

De gegevens in de DOQ zijn grotendeels afkomstig uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De dataset omvat onder andere:

  • informatie over de patiënt, zoals geboortejaar en geslacht
  • informatie over de aandoening, zoals diagnose, lokalisatie
  • informatie over de behandeling, bijvoorbeeld welke operatie er is uitgevoerd
  • informatie over de uitkomst van de betreffende behandeling, zoals of het trommelvlies gesloten is of dat er een recidief cholesteatoom is

Welke gegevens bij welke patiëntgroep van belang zijn is beschreven in het document “Dataset beschrijving DOQ”. De data aanlevering gaat via het Datahub-portaal van DHD. Specificaties en een handleiding voor het aanleveren kunt u vinden onder Documenten. Bij vragen over de aanlevering kunt u contact opnemen met de Servicedesk van DHD via info@dhd.nl of 030-7996165.

Audiometrie

In de DOQ worden ook de uitkomsten van het audiogram verzameld. Om de registratielast zoveel mogelijk te beperken, worden de audiometriegegevens geautomatiseerd aangeleverd aan DHD. Dit doen ze in samenwerking met Audiologicx. De gegevens worden automatisch uit de audiometrie apparatuur uitgelezen en in een database in het ziekenhuis opgeslagen. Vanuit deze database worden de gegevens van de patiënten die in de DOQ komen naar DHD opgestuurd.

U kunt Audiologicx benaderen als u van hun dienst gebruik wilt maken, maar u kunt dit ook zelf organiseren. De specificaties voor het automatisch aanleveren kunt u vinden onder Documenten.

DOQ-dashboard

Elke KNO-arts in de deelnemende ziekenhuizen krijgt toegang tot het online DOQ-dashboard. In het dashboard zijn onder andere te vinden:

  • inzicht in de uitkomsten van eigen patiënten, tot op patiëntniveau
  • inzicht in de uitkomsten van eigen patiënten vs. de uitkomsten van vergelijkbare (niet herleidbare) patiënten binnen de vakgroep
  • inzicht in de uitkomsten van eigen patiënten vs. de uitkomsten van vergelijkbare patiënten in andere (niet herleidbare) vakgroepen

Veel gestelde vragen

Lees hier over veel gestelde vragen.

Meedoen?

Het streven is om alle KNO-vakgroepen en afdelingen in Nederland mee te laten doen met de DOQ en later met de andere registraties. Als u vragen heeft of als u zich wil aanmelden kunt u dat doen bij skkno@kno.nl.