Een logopedist is meer dan een spraakjuf

(KH) Veel mensen denken dat een logopedist alleen helpt bij spraakproblemen. Maar het vak omvat veel meer dan dat. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben bijvoorbeeld vaak moeite met het maken van zinnen of met verhaalstructuur. De logopedist helpt ze daarbij. En ook acteurs die een bepaald accent aan willen leren, kunnen terecht bij de logopedist.

Als kersverse hoogleraar logopedie wil Ellen Gerrits ervoor zorgen dat de kennis uit de wetenschap de praktijk bereikt. En andersom: dat vragen uit de praktijk gaan leiden tot wetenschappelijk onderzoek. Gerrits is de eerste logopedist die de leerstoel Logopediewetenschap in Nederland bekleedt. Zij was van 2005-2010 lid van onze Vereniging.