(KH) Voor kinderen is een behandeling in het ziekenhuis vaak erg spannend en ingrijpend. Ze weten niet wat hen te wachten staat en zijn bang dat de behandeling pijn doet. De afdeling KNO van het Havenziekenhuis wil angst en stress bij kinderen verminderen door de ouders en de kinderen tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek naast een folder ook een (voor)leesboekje aan te bieden over de behandeling.

KNO-arts Bram Struijs: “Voor een kind is een ziekenhuisopname een ingrijpende gebeurtenis. Het is daarom van belang dat ouders hun kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een ziekenhuisopname. We informeren hen natuurlijk tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek, ze lezen onze folders en zoeken vaak informatie op internet. Maar het lezen of voorlezen van een boekje is een hele goede manier om op een speelse manier met het kind in gesprek te komen over de ziekenhuisopname. Het kind kan zo ook makkelijk onduidelijk-heden aangeven en zich identificeren met de hoofdpersoon uit het boekje met wie alles vanzelfsprekend weer helemaal goed komt. Zelfs voor ouders kunnen de boekjes informatief zijn”.