(KH) Zeer slechthorende of dove ouderen hebben baat bij een cochleair implantaat. Zij kunnen nadien gemiddeld beter spraak verstaan. Bij sommigen lijkt er ook een positief effect op hun cognitief functioneren. Dit blijkt uit onderzoek van Isabelle Mosnier e.a. dat in JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery verscheen.