Euthanasie bij oorsuizen: onzorgvuldig

(JB) De toetsingscommissie heeft de euthanasie van een vrouw, die leed aan een ernstige vorm van tinnitus (oorsuizen), als ‘onzorgvuldig’ beoordeeld. De verantwoordelijke arts werkt voor de Levenseindekliniek.

De KNO-vereniging is samen met het Kennisinstituut bezig met het ontwikkelen van een richtlijn Tinnitus. Van 2 – 8 februari is er een landelijke themaweek: Oorsuizen, er is hulp!