(JB) Op dinsdag 15 april om 20.50 uur (Nederland 2) zendt de NCRV het programma ‘Altijd Wat’ uit. De keer staat dit in het teken van de 47-jarige Gaby Olthuis moeder van twee kinderen. Ze heeft een groot probleem dat het leven voor haar ondraaglijk maakt. Al jaren kampt ze met tinnitus, ofwel oorsuizen. Het is alsof ze onafgebroken naast een piepend remmende tram staat. De kwelling is voor haar zo erg dat ze niet meer verder wil leven.

Voor Altijd Wat wil Gaby haar verhaal vertellen om aandacht te vragen voor tinnitus, maar ook om te vertellen hoe zwaar het is als je geen dodelijke ziekte hebt en zelf moet besluiten dat leven niet langer kan.