(JB) Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft onlangs een rapport opgesteld over hersenstimulatie als behandeling van ernstige tinnitus. Het beschrijft de stand van de wetenschap en praktijk met betrekking tot directe en indirecte vormen van hersenstimulatie bij tinnitus.

Het Zorginstituut concludeert dat de diverse vormen van hersenstimulatie die in het rapport zijn bekeken niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en dat de Zorgverzekeringswet (Zvw) ze daarom niet vergoedt.