(KH) Met het stijgen van de leeftijd gaat het gehoor langzaam achteruit. Uit het onderzoek van onderzoeker Mariska Stam, die promoveert bij het VUmc, blijkt dat mensen al rond hun vijftigste krijgen meer moeite goed te kunnen verstaan wat er gezegd wordt in een rumoerige omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat spraakverstaan, in tegenstelling tot eerder onderzoek dat uitging van het 75e levensjaar, al rond het 50e levensjaar achteruit gaat. “De achteruitgang in gehoorcapaciteit over een periode van 5 jaar was het grootste bij volwassenen tussen 50 en 59 jaar op de startmeting. Juist in deze leeftijdscategorie van mensen die midden in het leven staan en vaak deelnemen aan het arbeidsproces, kan een verminderde gehoorcapaciteit een grote impact op hun leven hebben”, aldus Stam.