Gouden Ballon voor Hein Leversteijn

(JB) Regelmatig kent de ApneuVereniging een Gouden Ballon toe aan mensen die een bijzondere betekenis hebben voor diagnose en behandeling van slaapapneu.

Zij reikten recent een Gouden Ballon uit aan KNO-arts Hein Leversteijn van het Instituut voor slaapgeneeskunde uit Woerden.

Hij en zijn collega’s timmeren op bijzondere wijze aan de weg. Zo draagt hij er aan bij dat de onbekendheid met slaapapneu vermindert en mensen zich tijdig laten behandelen. En dat is cruciaal bij zoveel mensen die nog onbehandeld rondlopen.