(KH) KNO-artsen in opleiding gaan leerlingen uit groep 8 voorlichting geven over gehoorschade, als verplicht onderdeel van hun medisch-specialistische opleiding. De KNO-vereniging neemt dat als eis op in het opleidingsprogramma. 
Ryan van den Berg keert vandaag terug naar zijn eigen vroegere basisschool in Bussum om daar een half uur in de rol van basisschooldocent te kruipen. Hij zit in het laatste jaar van zijn opleiding. Daar is overigens al een medische basisopleiding van zes jaar aan voorafgegaan. Zijn opleiding doet hij in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).