Handreiking alcoholpreventie 2e lijn

(TP) In het kader van het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) van 23 november 2018 is besloten om een Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) op te richten. Het betreft een infrastructuur die landelijke en lokale stakeholders duurzaam faciliteert en stimuleert om te werken aan vroegsignalering. Sinds oktober 2019 bestaat de genoemde Werkgroep Tweedelijn, die zich focust op vroegsignalering alcohol. Diverse specialisaties van verschillende (zorg)instellingen zijn hierin vertegenwoordigd. Doel van de werkgroep voor de komende 2 jaar is ook om binnen de tweedelijnszorg – ggz in te zetten op verdere bewustwording en agendasetting van het onderwerp Vroegsignalering alcoholproblematiek.