(CM) De op de afdeling KNO van het LUMC werkzame prof.dr.ir. Johan Frijns (KNO-arts) en dr.ir. Jeroen Briaire (klinisch fysicus – audioloog) hebben samen met een landelijke groep onderzoekers uit het NeuroTechNL platform een prestigieuze NWO Crossover subsidie van 10 miljoen euro (te besteden in de komende 7 jaar) verkregen voor hun onderzoeksvoorstel INTENSE (Innovative NeuroTEchNology for Society).

Ongeveer 2,3 miljoen euro van het subsidiebedrag is bestemd voor het door de Leidse onderzoekers geleide deelproject naar de toepassing van innovatieve artificial intelligence technieken voor het verbeteren van het spraakverstaan in moeilijke (doch alledaagse) luisteromstandigheden met cochleaire implantaten.

Waar op dit moment het spraakverstaan van CI-dragers meestal gemeten wordt onder min of meer ideale omstandigheden in luistercabines, zullen in dit project metingen plaatsvinden in schoolklassen, op schoolpleinen en op het werk. Daarbij zullen naast directe audiologische uitkomsten ook sociale interacties, stressniveaus, luisterinspanning en vermoeidheid worden bestudeerd. De onderzoekers willen nieuwe machine learning technieken ontwikkelen en testen, die onder andere het signaal verbeteren, het auditieve landschap analyseren (inclusief het scheiden van geluidsbronnen) en de signalen aan beide oren combineren om het bijvoorbeeld mogelijk te maken sprekers (bv collega’s op het werk of docenten in de klas) te volgen terwijl zij zich in de ruimte verplaatsen. Naast medische, technische en psychologische aspecten besteedt het project ook aandacht aan ethische vraagstukken als hoe om te gaan met privacyaspecten, bv. als de nieuwe technologie het mogelijk maakt om beter dan normaal te horen wat iemand elders in de ruimte zegt.