(KO) Uit Amerikaans onderoek onder slechthorende vijftigers en zestigers is gebleken dat de proefpersonen na twee weken met een hoortoestel al beter scoorden op cognitieve tests. Lees meer in het artikel in eos wetenschap via onderstaande link.