(KH) Deze week verscheen de herziene NHG-Standaard Acute keelpijn met bijbehorende voorlichtingsmaterialen voor huisartsen. Daarbij hoort ook de geheel herziene keuzehulp over amandelen knippen:

http://keuzehulpen.thuisarts.nl/keeloperatie-bij-kinderen-met-keelontsteking.

Keuze-hulpen bestaan al langer maar deze is tot stand gekomen op basis van een gezamenlijke inspaning van de NHG werkgroep en een deel van de KNO artsen die betrokken waren bij  de  ZATT revisie (Jeroen Rosingh, Bas Pullens, Judith Schmidt en Robbert Ensink)