KNO-artsen in Kenia

(KH) Elk jaar reizen twee AIOS van de afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde in het AMC naar het St. Mary’s Hospital en School for Clinical Officers om daar te helpen Clinical officers – een soort huisartsen – op te leiden. Ze doen dit namens de stichting Eardrop. Deze stichting zet zich in voor dove en slechthorende kinderen in Kenia. Dit jaar waren Maarten Wildeman en Simon Geerse in het Keniaase ziekenhuis.
“Het ongedierte loopt hier tussen de ‘schone’ instrumenten”, zegt Maarten Wildeman vanuit zijn werkbezoek in Kenia. De kennis van de huisartsen ter plekke is goed, “maar er zijn ook grote uitdagingen”.