Vrije Universiteit Amsterdam

VUmc

De Boelelaan 1117
1081 HV AMSTERDAM
Tel. 020-4443690
kno@vumc.nl

Universitaire opleiders

  • Prof.dr. P. Merkus (Universitaire opleider)

Opleiding

Bij de opleiding Keel‐Neus‐Oorheelkunde in het VUmc wordt een AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) in 5 jaar opgeleid tot een zelfstandige, bekwame en communicatieve KNO‐arts. De opleiding is vormgegeven volgens de moderne opleidingseisen met een regionaal opleidingsplan gebaseerd op het landelijke ENTER (EarNoseThroatEducationRevised). De AIOS worden met een voortgangstoets jaarlijks beoordeeld. Daarbij vinden frequent beoordelingsgesprekken plaats, in het eerste jaar na elke stage en vervolgens jaarlijks, om zowel voortgang als problemen tijdig te bespreken.

In het kader van de opleiding brengen de AIOS 16 maanden door in de volgende door de Specialisten Registratie Commissie erkende niet-universitaire opleidingsinrichting (zie onderaan deze pagina). Daarnaast volgen zij in het derde jaar de stage rhinologie in het Academisch Medisch Centrum gedurende 4 maanden. Het laatste jaar van de opleiding biedt de mogelijkheid om te differentiëren op het gebied van otologie, weke delenchirurgie/oncologie, beide de speerpunten van VUmc KNO.

Differentiatie op andere vlakken vindt plaats zowel in het VUmc als in andere geselecteerde klinieken. Een verdiepingsstage in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden.

De opleiding is modern met een e‐portfolio, competentiegericht onderwijs, Korte Praktijk Beoordelingen (KPB’), operatieve beoordelingen (OSATs), veel multidisciplinaire patiënten besprekingen en onderwijsmomenten. Tevens is er ook VUmc breed Discipline Overstijgend Onderwijs, waarbij diverse cursussen worden aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn Complexe Situatie Training (agressieve patiënt, slecht nieuws gesprek), Patiëntveiligheid, Gezondheidsrecht & Ethiek en Teach the Teacher.

De afdeling Keel‐, Neus‐ en Oorheelkunde/Hoofd‐halschirurgie van het VUmc is een dynamische afdeling, met als doel het leveren van de hoogst mogelijke kwaliteit van patiëntenzorg, in de vorm van basiszorg en topreferente zorg en als expertise centrum.

Bovendien staan opleiding, onderwijs en onderzoek centraal. De sfeer binnen de afdeling is gericht op de overdracht van kennis en bekwaamheid, zowel met betrekking tot AIOS, als ook studenten, coassistenten en fellows.

Gelet op de incidentie van maligniteiten in het hoofd‐halsgebied en de (super)specialistische, veelal multidisciplinaire zorg welke voor patiënten met deze aandoeningen vereist is, is het gewenst dat diagnostiek en behandeling van hoofd‐hals oncologische patiënten in Nederland plaatsvinden in een beperkt aantal centra. Om als KNO‐arts deze zorg goed te kunnen leveren, is het noodzakelijk een vervolgopleiding in de hoofd‐halsoncologie en ‐chirurgie gevolgd te hebben. KNO VUmc, als onderdeel van Cancer Center Amsterdam, biedt een 2‐ jarige vervolgopleiding aan voor scholing in de hoofdhalsoncologie en -chirurgie.

Gelieerde niet-universitaire opleidingsinrichtingen

Rhinologie stage

  • AMC, Amsterdam

Sollicitatie

Brieven en curricula vitae  worden op basis van een open procedure beoordeeld door de opleiders. Naar aanleiding van een eerste beoordeling worden kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatie. Deze rondes zijn één of twee keer per jaar. Afhankelijk van de te starten promotie-onderzoeken worden er soms meerdere kandidaten aangenomen. Voor vragen kunt u mailen naar kno@vumc.nl.

Website

VUmc.nl