http://kassa.vara.nl/typo3conf/ext/dre_typoscript_overrides/Resources/Templates/Images/logo.jpg(RB) Het programma Kassa besteedde op 12 oktober aandacht aan de vergoedingen voor hoortoestellen, waarbij volgens de audiciens en de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden de verzekeraars de regels op zodanige wijze interpreteren dat veel mensen het hoortoestel dat het beste voor ze is alleen kunnen krijgen als ze duizenden euro’s zelf moeten betalen. Patiënten moeten namelijk een toestel dat in hun categorie past nemen of ze krijgen helemaal geen vergoeding.