Meer kinderen allergisch

(JB) Er zijn steeds meer kinderen met een allergie (vooral huisstofmijt-allergie rukt op). In twintig jaar tijd steeg het aantal kinderen met één of twee positieve allergietests in de regio Zwolle met bijna 10 procent, blijkt uit nieuw onderzoek van de Isala Klinieken in Zwolle. “We moeten alert zijn op de ernstige gevallen”, zegt kinderarts Paul Brand.

Overigens vindt de meeste herkenning en behandeling van (milde) allergieën plaats bij de huisarts. Doorverwijzing naar een algemeen kinderarts, een KNO-arts of een gespecialiseerde (kinder)allergoloog, is pas aan de orde als de klachten niet onder controle te krijgen zijn en uitgebreider onderzoek gewenst is.