Minder lawaai in het ziekenhuis

(TH) De meesten kennen dit gevoel wel: het vermoeide gevoel dat kan ontstaan na een tijd in een rumoerige ruimte te hebben verbleven. Uit recent onderzoek lijkt het er op dat lawaai een negatief effect heeft op het welbevinden van mensen in het algemeen en in het ziekenhuis in het bijzonder. Dit is dan ook de reden dat het Meander MC als eerste ziekenhuis in Nederland hiermee rekening heeft gehouden in het ontwerp en de bouw van een nieuw gedeelte van het ziekenhuis.