Muziekstudenten helpen slechthorenden

(KH) Het Prins Claus Conservatorium zet samen met het UMCG een muziekrevalidatieproject op. Jongeren met een Cochleair Implantaat (CI) krijgen in het project muziekles. Uit eerder onderzoek bleek dat muziek een goede uitwerking heeft op mensen met een CI. Het idee is dat naast logopedie, muziek ervoor kan zorgen dat de spraak van deze groep slechthorenden beter wordt. De emotieherkenning zal vermoedelijk verbeteren en ook op het psychosociale vlak worden verbeteringen verwacht. 

Het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen doet onderzoek naar de aanpak van muzieklessen met deze doelgroep. De afdeling KNO van het UMCG gaat de effecten onderzoeken die het bespelen van een instrument heeft op het horen en het spreken.