Neusspoelen en Covid-19

(JB) Een hele goede behandeling bij veel neusaandoeningen (o.a. allergie, neusbijholtenontsteking) het spoelen van de neus met zoutwater, moet tijdens deze Coronacrisis met meer voorzichtigheid worden uitgevoerd. Immers het virus zou zo maar op meer en verkeerde plaatsen terecht kunnen komen. Hiermee wordt de kans groter dat u uw omgeving besmet.

De KNO-vereniging adviseert daarom:

  1. spoel de neus alleen als het echt nodig is,
  2. spoel de neus zonder anderen in uw omgeving en
  3. zorg dat uw neus niet nalekt in de aanwezigheid van anderen.