(EK) Uit een bijgewerkte studie, die gepubliceerd is door The Lancet Commissie in 2020 blijkt dat er minder kans is op dementie wanneer gehoorverlies wordt voorkomen. In het rapport staat dat gehoorverlies de grootste aantoonbare risicofactor is voor dementie. Door het dragen van gehoorapparaten en het voorkomen van gehoorschade, kun je dus zelf het risico op dementie verkleinen.