(EK) De Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) hebben in een brief aan de staatsecretaris benadrukt dat zij het Advies van de Gezondheidsraad  d.d. 30-11-2022 betreffende Gehoorschade door versterkte muziek ondersteunen. In de adviescommissie waren beide beroepsgroepen overigens goed vertegenwoordigd.  

Ze geven daarbij aan zich met andere betrokkenen te willen inzetten om meer kennis te ontwikkelen over de specifieke oorzaken van gehoorschade door versterkte muziek, de prevalentie ervan, de preventiemogelijkheden, de verbetering van de awareness en het periodiek evalueren van de maatregelen die genomen worden.