(LB) Verlies van reuk en smaak is een veel genoemd symptoom na besmetting met het coronavirus. Het komt voor bij coronapatiënten met lichte klachten, maar ook na een IC opname door ziekteverschijnselen van corona (COVID-19). Het Global Consortium for Chemosensory Research (GCCR), is een onderzoek gestart naar de relatie tussen het reuk- en smaakzintuig en het coronavirus door middel van een wereldwijd uitgezette vragenlijst. Via onderstaande link kunt u deelnemen aan dit onderzoek.

In de bijgevoegde flyer van het Reuk- en Smaakcentrum vindt u meer informatie, en tevens een factsheet met concrete tips hoe om te gaan met reuk- en smaakverlies.