(JB) Wanneer verwijder je de keel- en neusamandelen bij jonge kinderen? Daar is ondanks veel onderzoek geen consensus over.

De KNO-artsen van het Deventer Ziekenhuis kozen in onderzoek een originele invalshoek: vinden patiënten zelf dat het verwijderen helpt?

Te snel kiezen KNO-artsen voor het knippen van de keel- en/of neusamandelen. Dat beeld keert terug in de discussie over nut en noodzaak van een amandelverwijdering bij jonge kinderen. Medisch gezien is het een routine-ingreep, maar voor veel kinderen is het wel zeer ingrijpend.

In het DZ besloten de KNO-artsen aan de ouders te vragen in hoeverre klachten afnemen en of ze tevreden zijn over de ingreep. Zo willen zij bepalen of de waardering van het resultaat van de behandeling meer duidelijkheid geeft over wel of niet knippen, dan de medische literatuur en de richtlijnen.