Oorsuizen weer onder de aandacht

(JB) In diverse media is de neuromodulatie therapie bij de behandeling van tinnitus (oorsuizen) opnieuw onder de aandacht gebracht. De therapie wordt op initiatief van de audiciensketen ‘Beter Horen’ op enkele plaatsen in Nederland aangeboden. De therapie valt buiten het verzekerd pakket en is dus geheel voor eigen rekening van de patiënt.

De Nederlandse Vereniging voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) realiseert zich dat een grote groep mensen dagelijks last heeft van tinnitus maar raadt patiënten aan hun verwachtingen te baseren op de huidige wetenschappelijke kennis. De NVKNO volgt de ontwikkelingen op de voet en op basis van wat de vereniging nu weet over therapieën gebaseerd op neuromodulatie, wijst ze er op dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor blijvend effect van de behandeling. De NVKNO is voorstander van wetenschappelijk onderzoek waaruit conclusies kunnen worden getrokken omtrent het effect van neuromodulatie therapie. Zolang wetenschappelijk bewijs in haar ogen ontbreekt, ondersteunt de NVKNO deze behandeling echter niet. De NVKNO raadt patiënten aan dit mee te laten wegen wanneer ze een besluit nemen over de behandeling.