Op zoek naar de doven

(JB) De Hokjesman begeeft zich in de dovengemeenschap. Veel Doven beschouwen het woord ‘Doof’ als een geuzentitel.

Waaruit bestaat de zo gekoesterde dovencultuur nu precies?