Oproep KNO-vereniging m.b.t. vuurwerk

(AB) KNO-vereniging herhaalt: wees zuinig op uw gehoor, ook rond de jaarwisseling!
Rond de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk een veelbesproken onderwerp. De KNO-vereniging wil, naast alle andere gevaren van vuurwerk, wijzen op het gevaar van gehoorschade als gevolg van vuurwerk. Het hoge geluidsniveau van diverse soorten vuurwerk kan blijvende schade veroorzaken aan het gehoor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan levenslang gehoorverlies en levenslang oorsuizen.

De KNO-vereniging blijft dan ook met klem adviseren voldoende afstand te houden van geluidsbronnen die gehoorschade kunnen veroorzaken. Ook adviseert zij, waar nodig, gehoorbeschermende maatregelen te nemen, zoals het dragen van oordoppen. Wees daarom ook rond de komende jaarwisseling steeds voorzichtig met vuurwerk en vuurwerkshows of ze nu wel of niet wettelijk zijn verboden.