(KO) Slechts een derde van de ouderen die baat hebben bij een hoortoestel, gebruikt er op dit moment ook een. Ook zouden ouderen gemiddeld 7 jaar te laat naar de audiciën gaan. Vandaar dat de Unie KBO (Katholieke Bonden van Ouderen), samen met de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) een voorlichtingscampagne “Wat zegt U?” start.