Pre- en postoperatieve logopedie

Als u recent voor een logopedische behandeling bij een keel-neus-oorarts (KNO-arts) bent geweest, dan kunt u op deze plaats daarover meer lezen. Hebt u er nog nooit mee te maken gehad, maar wilt u er meer over weten, dan geldt

Inleiding

Op deze pagina vindt u algemene informatie over logopedische behandeling voorafgaand en na een operatieve behandeling voor slikklachten. 

Preoperatieve logopedische behandeling

Wanneer een afwijking aan de stembanden wordt vastgesteld, kan het zijn dat logopedische behandeling als eerste stap wordt ingezet. Enerzijds om te bepalen hoeveel invloed het gebruik van de stem op de stembanafwijking heeft, maar ook om de kans te verkleinen dat de afwijking na een operatie terugkomt.

Voor een operatie wordt door een logopedist een meting van de stem verricht en worden vragenlijsten ingevuld over hoe u uw stem op dat moment ervaart en hoeveel last u heeft van de stemklacht. Ook wordt een opname van de stem gemaakt, om na een operatie de stem te kunnen vergelijken.

Postoperatieve logopedische behandeling

De KNO-arts heeft u verteld of u stemrust moet houden direct aansluitend aan de operatie en hoelang die stemrust moet duren. In overleg met de KNO-arts maakt u in de eerste twee weken na de operatie een afspraak met de logopedist voor begeleiding in het herstel van de stem.
U krijgt waarschijnlijk oefeningen die u dagelijks thuis moet doen, omdat de stembandbeweging tijdens stemgeven essentieel is voor een goed herstel. U kunt dit vergelijken met de revalidatie van een voetballer na een knieoperatie.
Indien nodig worden er vervolgafspraken gemaakt voor verdere begeleiding.

Zes weken tot drie maanden na de operatie, afhankelijk van de ingreep, komt u op controle bij de KNO-arts. Afhankelijk van de oorzaak van de stemklachten en het beloop van de stemklachten worden vervolgafspraken gemaakt.

Wat kunt u zelf doen

  • Niet roken, dit is altijd slecht voor de stembanden.
  • Door uw neus ademen en voldoende water of ander vocht drinken. Als uw slijmvlies uitdroogt, is het kwetsbaar.
  • Niet kuchen, hoesten, schrapen, fluisteren en schreeuwen. Dit is slecht voor de stembanden.
  • Spreek rustig. Als u gehaast spreekt, heeft u geen tijd om uw stembanden op de juiste manier te gebruiken.
  • De stem niet forceren.
  • Vermijdt (zeker in de eerste weken na een operatie) spreken in een luidruchtige omgeving (bijvoorbeeld de auto of op een locatie met veel mensen) en lawaai.

Patiënteninformatie

Wanneer u aanvullende informatie wilt over stemproblemen kun u de aanvullende folders op deze website bekijken, maar ook kennis nemen van de informatie op Stemplatform.nl.

Slotwoord

Het is niet mogelijk om op deze voorlichtingspagina alle details over pre- en postoperatieve logopedie te beschrijven. U kunt verdere informatie lezen bij de kopjes van de verschillende aandoeningen en behandelingen.
Het kan zijn, dat u ondanks de uitleg van uw KNO-arts nog vragen heeft of dat u meer informatie wilt. Aarzel dan niet contact op te nemen met uw KNO-arts of logopedist en om nadere uitleg te vragen.