PrevENT op Amsterdam Dance Event

(KH) 17 november jl. nam Anne-Marije Prinsen-van Kuijen namens commissie prevENT deel aan het conventie gedeelte van het Amsterdam Dance Event (ADE) 2018 in het DeLaMar theater in Amsterdam. Ze was uitgenodigd deel te nemen aan een panel discussie samen met professionals uit de internationale muziekindustrie, samen met een CEO van platenlabels, organisator van dance events, speler in digital music en DJs en een oordoppenfabrikant (zie line up). Het onderwerp? How is your hearing holding up?; een onderwerp wat onder professionals in de dance/muziekwereld gelukkig inmiddels ook steeds meer aandacht krijgt. Onderwerpen die o.a aan bod kwamen: hoe ben je bezig met gehoorbescherming/luistergedrag, wie er gehoorbescherming draagt of aanbiedt op zijn events, wiens verantwoordelijkheid is het, welke doelen moeten we nastreven. Veel DJ’s zijn zich bewust van de potentiële schade waar zij zichzelf dagelijks aan blootstellen en dragen zelf hoorbescherming. Zij kunnen zodoende als mooi rolmodel fungeren voor de bezoekers van hun optredens. Ook grote organisatoren van dance event beginnen in te zien dat het een joined effort is om ons in te zetten tegen deze potentiële gezondheidsschade. Het was wederom goed om op deze manier aandacht te krijgen voor lawaaischade en ontzettend leuk om dat in deze specifieke setting te mogen doen.