Preventie lawaaischade bij Defensie

(JB) Militairen hebben vaker dan veel burgers te maken met lawaai. Te denken valt aan schoten en explosies op oefeningen, uitzendingen en op de schietbaan. De KNO-artsen van Defensie, werkzaam in het Centraal Militair Hospitaal, zetten zich actief in voor het voorkomen van lawaaischade en het behandelen van gehoorverlies en oorsuizen die na een lawaai-incident kunnen ontstaan. Binnen Defensie groeit het bewustzijn over het belang van gehoorbescherming, zoals in dit filmpje te horen is.