(EL) Psychische problemen komen bij kinderen en jongeren met een auditieve beperking anderhalf tot drie keer zo vaak voor als bij horende leeftijdgenoten. Deze problemen vallen echter minder snel op. Dove en slechthorende kinderen krijgen daardoor vaak te laat of geen hulp. Hierdoor kunnen lichte psychische problemen uitgroeien tot een ernstige stoornis die moeilijker te behandelen is.
 
Handige informatie via een interactieve poster
Verwijzers spelen een belangrijke rol in het signaleren van psychische problemen bij het dove of slechthorende kind. Speciaal voor hen en andere betrokkenen is een interactieve poster ontwikkeld. Daarin staat informatie over het herkennen van signalen en het doorverwijzen naar de juiste hulp of behandeling. Op de poster staan ook links naar gratis online voorlichtingsproducten voor ouders en professionals.

Over Deelkracht
Professionals en ervaringsdeskundigen werken binnen Deelkracht samen aan een toegankelijke samenleving voor iedereen. De poster voor verwijzers is één van de projecten binnen Deelkracht en mogelijk gemaakt met subsidie van ZonMw.

Help mee door te delen
Met deze interactieve poster hopen we een zo groot mogelijke groep aan verwijzers en andere betrokkenen te bereiken. Zodat dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische problemen op tijd de juiste hulp krijgen.