(JB) Tijdens de KNO najaarsvergadering op 22 november 2019 presenteerden Sjoerd Jan de Vries en Liane Tan het rapport ‘KNO-zorg in een vergrijzende samenleving’. De presentatie werd luister bijgezet door Fons de Poel. Met deze toekomstverkenning worden huidige en toekomstige generaties KNO-artsen uitgedaagd slagvaardig actie te ondernemen om de zorg voor de oudere patiënt optimaal te houden. Daarnaast  hoopt de vereniging dat de beschreven onderzoeksmethodiek collega zorgprofessionals helpt bij hún voorbereiding op de vergrijzende samenleving.