(AS) Patiënten met een scheef neustussenschot dat door een operatie is rechtgezet hebben minder neusklachten, zijn minder verkouden en kunnen beter ademhalen en slapen dan patiënten die geen operatie hebben gehad. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc dat is gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift ‘The Lancet’. Het neustussenschot verdeelt de neus in twee helften. Als dit schot scheef staat, kan dat leiden tot allerlei klachten, zoals een chronisch verstopte neus, moeite met ademhalen of snurken.

In 2012 publiceerde de KNO Vereniging in haar ‘Wetenschapsagenda’ een lijst onderwerpen die prioriteit verdienen bij onderzoek. Een van de onderwerpen ging over de vraag over het nut van het rechtzetten van het neustussenschot bij neusverstoppingsklachten. Met vergelijkend onderzoek (zorgevaluatie) onder leiding van het Radboudumc is op deze vraag een wetenschappelijk onderbouwd antwoord gevonden. Het onderzoek toont aan hoe belangrijk het is dat dergelijke vragen worden gesteld, dat er middelen beschikbaar zijn voor evaluatieonderzoek en dat ziekenhuizen/artsen meewerken aan dit onderzoek.