(AS) Per 1-1-2024 is het mogelijk om een aparte zorgactiviteit (031920, plaatsen actief middenoorimplantaat) en zorgproduct (ZP 089999105, ZP 089999106 of ZP 089999107) te registreren voor het plaatsen van een actief middenoorimplantaat.  Het plaatsen van een actief middenoorimplantaat kan een alternatief zijn voor patiënten die slechthorend zijn en geen normaal hoortoestel kunnen verdragen.
Er zijn voorwaarden gesteld door het Zorginstituut Nederland aan de vergoeding en er is een aanspraakcode (2601) voor deze behandeling.
De KNO-vereniging heeft een kwaliteitsdocument opgesteld waarin de indicaties en de criteria waaraan een centrum dient te voldoen om deze operatie te kunnen doen worden beschreven.  Hiermee beoogt de KNO-vereniging de kwaliteit te kunnen borgen. Voorwaarden zijn onder ander dat er samenwerking met een audiologisch centrum is en dat andere behandelopties kunnen worden aangeboden. De verwachting is dat het zal gaan om maximaal 100-200 implantaties per in Nederland. Het document is voorgelegd aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zij hebben positief gereageerd op het document. ZN wijst haar leden op dit kwaliteitsdocument, zodat zij dit in de contractering kunnen meenemen.