(LB) In Nederland zijn naar schatting bijna 30.000 mensen slechthorend door het werk. Elk jaar worden 2.500 nieuwe gevallen van lawaaislechthorendheid officieel gemeld en geregistreerd. Schade aan het gehoor is onomkeerbaar. De werkgever moet dus inzetten op preventie.

 

Niet alleen op bouwplaatsen en in fabrieken, maar ook op andere werkplekken kan geluid kan een risico zijn voor de werknemers. Geluid kan werknemers afleiden van hun werk en zorgen voor concentratieproblemen. Daardoor ontstaan veiligheidsrisico’s. Werknemers horen voertuigen niet naderen of vangen waarschuwingssignalen niet op. Daarnaast kan hard geluid leiden tot hardhorendheid of doofheid als beroepsziekte.