(KH) Op de website van LINDA. aandacht voor snurken. Want ondanks dat het niet op medische problemen hoeft te wijzen, kan het wel degelijk je gezondheid schaden.